Το Assistant είναι ένα σύστημα διαχείρισης εσόδων που έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής και των πωλήσεων για ανεξάρτητα ξενοδοχεία, ομίλους και αλυσίδες ξενοδοχείων.

Το Destination δημιουργήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στους προορισμούς να δρουν ενεργά για το μέλλον και να αποφύγουν την παθητική ανάλυση ιστορικών δεδομένων.

Το Business επιτρέπει την ενσωμάτωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τον τουρισμό στην Ιταλία σε οποιοδήποτε ταμπλό ή B.I.

Ενσωματώσεις

Τα προϊόντα της Lybra είναι ενσωματωμένα με τα πιο σημαντικά PMS και τους διαχειριστές καναλιών (Channel Manager) για την αυτοματοποίηση της συλλογής δεδομένων και την προώθηση τιμών σε πραγματικό χρόνο. Οι προγραμματιστές μας εργάζονται σκληρά για να διευρύνουν συνεχώς τον κατάλογο των ξενοδοχειακών λογισμικών που ενσωματώνονται στα προϊόντα μας.

Εάν το PMS ή Channel Manager σας δεν αναφέρεται παρακάτω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την αναμενόμενη ημερομηνία ενσωμάτωσης.