Το Assistant είναι ένα σύστημα διαχείρισης εσόδων που έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής και των πωλήσεων για ανεξάρτητα ξενοδοχεία, ομίλους και αλυσίδες ξενοδοχείων.

Το Destination δημιουργήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στους προορισμούς να δρουν ενεργά για το μέλλον και να αποφύγουν την παθητική ανάλυση ιστορικών δεδομένων.

Το Business επιτρέπει την ενσωμάτωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τον τουρισμό στην Ιταλία σε οποιοδήποτε ταμπλό ή B.I.

Αναπτύξτε τα έσοδα του Ξενοδοχείου σας
εύκολα, έξυπνα και πιο αποτελεσματικά με το Lybra Assistant RMS

Κατοχυρώστε την Ειδική Προσφορά μας κλείνοντας μια Δωρεάν Οnline Συνάντηση για να δείτε πως με τον Assistant μπορείτε να αυξήσετε τις κρατήσεις και τα έσοδα σας, με καλύτερο έλεγχο της συνολικής απόδοσης του Ξενοδοχείου σας.


Κερδίστε 1 Μήνα Δωρεάν & Έκπτωση -50% στο αρχικό Setup με 12μήνη Συνδρομή στο Lybra Assistant RMS

Η Ειδική Προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιανουαρίου 2024

Κατοχυρώστε την Ειδική Προσφορά

Βασικά χαρακτηριστικά του Lybra Assistant RMS:

Δυναμική τιμολόγηση και προσαρμόσιμος αυτόματος πιλότος

Κάθε μέρα, το RMS προτείνει την καλύτερη τιμή για κάθε δωμάτιο, για έως και 365 ημέρες, και ο αυτόματος πιλότος την ενημερώνει αυτόματα για λογαριασμό σας.

Μάθετε περισσότερα

Η δυναμική τιμολόγηση είναι μια στρατηγική τιμολόγησης που προσαρμόζει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση. Τα συστήματα διαχείρισης εσόδων (RMS) χρησιμοποιούν τη δυναμική τιμολόγηση για τη βελτιστοποίηση των τιμών των δωματίων του ξενοδοχείου αναλύοντας δεδομένα όπως η παραλαβή, η πίεση της ζήτησης και οι τιμές των ανταγωνιστών. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση των εσόδων με την προσαρμογή των τιμών βάσει των μεταβολών της ζήτησης και των συνθηκών της αγοράς.
Χάρη στον αυτόματο πιλότο, η διαδικασία ενημέρωσης των ποσοστών στα κανάλια πωλήσεων μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Προσαρμόζοντας τον αυτόματο πιλότο, μπορείτε να αποφασίσετε πώς και πότε να στείλετε τις τιμές που προτείνει ο αλγόριθμος Lybra Assistant RMS.

Rate Shopper

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε να παρακολουθείτε τις τιμές των ανταγωνιστών ανά τύπο δωματίου, διαθεσιμότητα και τύπο τιμής.

Μάθετε περισσότερα

Η ενότητα rate shopper αποτελεί βασικό στοιχείο των συστημάτων διαχείρισης εσόδων στον κλάδο της φιλοξενίας. Επιτρέπει στα ξενοδοχεία να παρακολουθούν και να αναλύουν ανταγωνιστικά ποσοστά για διαφορετικούς τύπους δωματίων και να προσαρμόζουν τις τιμές τους αναλόγως για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους. Η ενότητα συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες πηγές, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση της αγοράς και επιτρέπει στους διαχειριστές εσόδων να κάνουν ενημερωμένες αποφάσεις τιμολόγησης σε πραγματικό χρόνο. Συνολικά, η ενότητα rate shopper είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη διαχείριση των εσόδων στο ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Αναζητήσεις πτήσεων

Μια μοναδική ενότητα που παρέχει δεδομένα σχετικά με την πίεση της ζήτησης αναλύοντας εκατομμύρια αναζητήσεις που πραγματοποιούνται σε μηχανές μετα-αναζήτησης πτήσεων.

Μάθετε περισσότερα

Η ενότητα αναζητήσεων πτήσεων είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση εσόδων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πίεση της ζήτησης αναλύοντας εκατομμύρια αναζητήσεις πτήσεων που πραγματοποιούνται σε μηχανές μετα-αναζήτησης. Βοηθά τους διαχειριστές εσόδων να βρίσκονται μπροστά από τον ανταγωνισμό, να εντοπίζουν τις τάσεις και να προσαρμόζουν αναλόγως τη στρατηγική τιμολόγησης. Συνολικά, πρόκειται για ένα μοναδικό και πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση των εσόδων στον κλάδο της φιλοξενίας.

Group Displacement

Μια λειτουργία που βοηθά τους διαχειριστές εσόδων να αποφασίσουν αν είναι επικερδές να αναλάβουν ένα γκρουπ και σε ποια τιμή, χωρίς να τιμωρούνται οι μεμονωμένες κρατήσεις.

Μάθετε περισσότερα

Το Group Displacement είναι μια λειτουργία διαχείρισης εσόδων που βοηθά τα ξενοδοχεία να αποφασίσουν αν θα δεχτούν ομαδικές κρατήσεις χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι μεμονωμένες κρατήσεις. Αναλύοντας τα δυνητικά έσοδα από τις ομαδικές κρατήσεις και συγκρίνοντας τα με τις ατομικές κρατήσεις, οι υπεύθυνοι εσόδων μπορούν να καθορίσουν τη βέλτιστη τιμή που πρέπει να προσφέρουν στις ομάδες. Αυτό εξασφαλίζει κερδοφόρες ομαδικές κρατήσεις, διατηρώντας παράλληλα μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ ομάδων και ατόμων. Το Group Displacement είναι μια ουσιαστική λειτουργία για συστήματα διαχείρισης εσόδων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Ημερολόγιο & Gap Analysis

Το ημερολόγιο είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει τις τιμές για τις επόμενες 365 ημέρες και να παρακολουθεί τις τάσεις των ξενοδοχειακών παραλαβών.

Μάθετε περισσότερα

Το Ημερολόγιο είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για τη revenue management στον κλάδο της φιλοξενίας. Παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές εσόδων να ενημερώνουν τις τιμές δωματίων για τις επόμενες 365 ημέρες, να παρακολουθούν τις τάσεις της παραλαβής ξενοδοχείων και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση και τη διαχείριση του αποθέματος. Το ημερολόγιο παρέχει μια επισκόπηση του αποθέματος δωματίων, της πληρότητας και των εσόδων για κάθε ημέρα, επιτρέποντας στους διαχειριστές εσόδων να βελτιστοποιήσουν στρατηγική τιμολόγησης, να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Επισκόπηση στατιστικών & μάρκετινγκ

Ένα σύνολο στατιστικών στοιχείων σχεδιασμένων για εις βάθος ανάλυση με σκοπό την κατανόηση των τάσεων του ξενοδοχείου και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών για τη βελτίωση των επιδόσεων.

Μάθετε περισσότερα
Τα στατιστικά στοιχεία και επισκόπηση μάρκετινγκ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη revenue management που παρέχει σε βάθος ανάλυση των τάσεων και των επιδόσεων των ξενοδοχείων. Περιλαμβάνει μια σειρά μετρήσεων, όπως τα ποσοστά πληρότητας, ADR, RevPAR, και το μερίδιο αγοράς, καθώς και ανάλυση δεδομένων μάρκετινγκ εργαλεία για την παρακολούθηση εκστρατειών και τον εντοπισμό νέων ευκαιριών. Συνολικά, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τους διαχειριστές εσόδων για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, να βελτιστοποιήσουν στρατηγική τιμολόγησης, και να βελτιώσει τα έσοδα και την κερδοφορία.

Ιστορίες επιτυχίας

© Lybra Tech srl – αριθμός ΦΠΑ 13739211004, μητρώο εταιρειών της Ρώμης REA αριθμός εγγραφής RM-149776, ειδικό τμήμα START UP INNOVATIVE
Μετοχικό κεφάλαιο 1.691,52 ευρώ, Έδρα: Via Salento 63, 00162 Rome | Πολιτική απορρήτουΠολιτική cookie