Το Assistant είναι ένα σύστημα διαχείρισης εσόδων που έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής και των πωλήσεων για ανεξάρτητα ξενοδοχεία, ομίλους και αλυσίδες ξενοδοχείων.

Το Destination δημιουργήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στους προορισμούς να δρουν ενεργά για το μέλλον και να αποφύγουν την παθητική ανάλυση ιστορικών δεδομένων.

Το Business επιτρέπει την ενσωμάτωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τον τουρισμό στην Ιταλία σε οποιοδήποτε ταμπλό ή B.I.

Λογότυπο προορισμού

Το νέο εργαλείο για τη διαχείριση προορισμών με βάση τα δεδομένα

Ένα μοναδικό εργαλείο βασισμένο σε Big Data που βοηθά τους προορισμούς, τις DMOs, τις τουριστικές επιτροπές και τις ενώσεις να γνωρίζουν εκ των προτέρων τη μελλοντική τουριστική ζήτηση.

Μοναδικά δεδομένα προορισμού από το Travel Data Lake, τον μεγαλύτερο κόμβο δεδομένων για τον τουρισμό στην Ιταλία.

Η κύρια πηγή δεδομένων του Lybra Destination είναι το Travel Data Lake, ένα καινοτόμο έργαλείο που συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα πρόβλεψης από τις μηχανές κρατήσεων του ομίλου Zucchetti.

Καθημερινά συλλέγονται και αναλύονται τα δεδομένα εκατομμυρίων καθημερινών αναζητήσεων σε πραγματικό χρόνο, χάρη στα οποία είναι δυνατή η στατιστική επισκόπηση της μελλοντικής ζήτησης τουριστών και η εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με το προφίλ των ταξιδιωτών.

Κύρια χαρακτηριστικά

εικονίδιο βελτιστοποίησης

Ανάλυση της τουριστικής ζήτησης και πρόβλεψη των μελλοντικών τουριστικών ροών

Χάρη στα δεδομένα πραγματικού χρόνου, αναλύει την τουριστική ζήτηση και προβλέπει τις μελλοντικές τουριστικές ροές, ώστε να γνωρίζει τις τάσεις της αγοράς και τις περιόδους αιχμής εγκαίρως.

Βελτιστοποιήστε τα έξοδα μάρκετινγκ προορισμού σας

Προσδιορισμός των πιο επιτυχημένων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και χρήση των πληροφοριών για την αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων μάρκετινγκ, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού προώθησης και επικοινωνίας του προορισμού.

Βελτίωση της πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης και εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων των προορισμών

Εντοπισμός των τάσεων της τουριστικής ζήτησης και εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων του προορισμού, ώστε να γίνουν αλλαγές στο χωροταξικό σχεδιασμό και να βελτιωθεί η τουριστική προσφορά.

group-icon

Προφίλ τουριστών και τόνωση των τμημάτων της ταξιδιωτικής αγοράς

Το λογισμικό συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους τουρίστες, όπως η εθνικότητα προέλευσης, το ταξιδιωτικό τμήμα και οι προτιμήσεις, για τη δημιουργία προφίλ ταξιδιωτών και τον εντοπισμό των πιο υποσχόμενων τμημάτων της αγοράς. Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την προώθηση του προορισμού σας ώστε να προσεγγίσετε τις ομάδες ταξιδιωτών που είναι πιθανότερο να ενδιαφερθούν.

Έλεγχος της προόδου κάθε δραστηριότητας διαχείρισης/marketing προορισμού σε πραγματικό χρόνο

Το λογισμικό επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και διαχείρισης προορισμών, παρέχοντας δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες προσελκύουν την τουριστική ζήτηση.

Συγκρίνετε τις επιδόσεις του προορισμού σας με τις επιδόσεις ανταγωνιστικών προορισμών

Σύγκριση των επιδόσεων του προορισμού με αυτές των ανταγωνιστών του και εντοπισμός των τομέων στους οποίους ο προορισμός μπορεί να βελτιωθεί για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του στην τουριστική αγορά.

Η σημασία μιας στρατηγικής με γνώμονα τα δεδομένα

Σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική τουριστική βιομηχανία, οι Οργανισμοί Μάρκετινγκ Προορισμού (DMO), οι δημόσιοι οργανισμοί και οι τουριστικοί προορισμοί αναζητούν διαρκώς ακριβέστερες και προληπτικές στρατηγικές για την προσέλκυση και τη φιλοξενία τουριστών. Μια κρίσιμη προσέγγιση είναι η αξιοποίηση των δεδομένων, και συγκεκριμένα η ενσωμάτωση στρατηγικών με βάση τα δεδομένα στα πλαίσια λειτουργίας και μάρκετινγκ. Η χρήση των δεδομένων όχι μόνο επιτρέπει σε αυτές τις οντότητες να κατανοήσουν τις τάσεις του παρελθόντος και τις παρούσες συνθήκες, αλλά, κυρίως, τους επιτρέπει να προβλέψουν τη μελλοντική ζήτηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η λίμνη δεδομένων Zucchetti Travel Data Lake και οι μελλοντικές δυνατότητες μεγάλων δεδομένων της έρχονται στο προσκήνιο.

Κατανόηση της στρατηγικής με βάση τα δεδομένα

Μια στρατηγική με γνώμονα τα δεδομένα περιλαμβάνει ουσιαστικά την αξιοποίηση ενός πλούτου δεδομένων, την ανάλυσή τους για την εξεύρεση χρήσιμων πληροφοριών και τη χρήση αυτών των πληροφοριών για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Στον τουρισμό, τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν ανεκτίμητες πληροφορίες σχετικά με τις συμπεριφορές, τις προτιμήσεις, τις καταναλωτικές συνήθειες και τα ταξιδιωτικά πρότυπα των τουριστών. Αυτό επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους φορείς να στοχεύουν τις προσπάθειες μάρκετινγκ, να βελτιστοποιούν τους πόρους και να βελτιώνουν τις συνολικές τουριστικές εμπειρίες.

Η στροφή προς μια στρατηγική με γνώμονα τα δεδομένα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τάση – είναι μια θεμελιώδης αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τουριστικές οντότητες και αλληλεπιδρούν με τους ταξιδιώτες. Ελλείψει αξιόπιστων δεδομένων, οι DMO, οι τουριστικοί πράκτορες και οι τουριστικοί προορισμοί κινδυνεύουν να λάβουν κακώς τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και την οικονομική τους βιωσιμότητα.

Νέα & Εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σελίδα που ζητήσατε δε βρέθηκε. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ή χρησιμοποιήστε το μενού από πάνω για να εντοπίσετε την ανάρτηση.